GENERALFORSAMLING

Afholdes mandag den 23. april 2018 kl. 1900 i

GJERN KULTUR OG IDRÆTSCENTER

med følgende dagsorden:


1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen

På valg er:

Esben Munch

Thomas Andersen

Preben Lerche Pedersen

(alle modtager genvalg)

7. Valg af revisor

8. Eventuelt


Regnskab for 2017, og Budget for 2018, samt gældende Takstblad for 2018, kan ses på vandværkets  hjemmeside www.gjernvand.dk, eller afhentes / rekvireres på vandværkets kontor – tirsdage kl. 16-18.


Hilsen til brugerne

BESTYRELSEN

Kontakt os:

Gjern Vandværk

Bjerrehave 7

8883 Gjern

Telefon nr. 86875293  Fax 86875752

kontoret@gjernvand.dk

Husk miljøet, det er der vi henter det gode vand til dig.