Vandværket i Gjern


Vandværket har kontoradresse,

Gjern Vandværk a.m.b.a., Bjerrehave 7, 8883 Gjern.

Fast kontortid er lukket, men vi træffes på, tlf. 86875293


Vedr. uregelmæssigheder vedr. vandforsyningen bedes man kontakte:

vandværkets vandpasser Preben Lerche Pedersen, tlf. 86875293


Vandværket udsender hvert år i November selvaflæsningskort til brug for indsendelse af målerstand.

Oplysninger om målerstand kan også sendes til vandværket som TAST SELV – se ovenfor.

Opgørelse vedr. vandforbrug tilgår også Silkeborg kommune til brug for beregning af afløbsafgift.

Der udsendes a-conto opkrævninger vedr. driftsbidrag (vandafgift) 2. gange årlig, med betalingsdato 1.marts og 1.september.

Årsopgørelser der følger kalenderåret, fremsendes sammen med a-conto opkrævning for første halvår til seneste betaling 1.marts.


En kort orientering vedr. vandværket, oplysninger ang. vandkvalitet, samt takstblad, kommer på denne hjemmeside i forbindelse med generalforsamlingen i april måned.


Kontakt os:

Gjern Vandværk

Bjerrehave 7

8883 Gjern

Telefon nr. 86875293  Fax 86875752

kontoret@gjernvand.dk

Husk miljøet, det er der vi henter det gode vand til dig.