Om vandværket i Gjern.


Gjern Vandværk har formentlig ekst. i omkring 100 år.

I starten var forsyningsområdet det gamle Gjern område – nordlige bydel.

Omkring 1940-50, blev forsyningsområdet udvidet til også at omfatte den sydlige bydel – mejeribyen.


Vandværket blev moderniseret i 1980, med filteranlæg og vandreservoir.

Der siden sket yderligere udvidelser, samt anlæg af nye forsyningsledninger i alle retninger.


På grund af de store højdeforskelle der er omkring Gjern by, og for at kunne levere bedst mulige vandtryk, er der etableret en del trykforøgeranlæg i de forskellige områder.


Hovedvandværket er beliggende ved anlægget – sportspladsen, hvor de 3 boringer der giver råvandsforsyning også er beliggende. Forsyningen er sikret ved at der indvindes råvand fra 2 forskellige reservoir – ihenholdsvis omkring 25 og 85 meters dybde.


Der er løbende sket vedligeholdelser og ajourføring af vandværket, filteranlæg og ledningsanlæg.


Vandværket forsyner i 2010, ca. 700 forbrugere.

Vandværket er i dag i selskabsformen – andelsselskab med begrænset ansvar, og har navnet


Gjern Vandværk a.m.b.a.


Kontakt os:

Gjern Vandværk

Bjerrehave 7

8883 Gjern

Telefon nr. 86875293  Fax 86875752

kontoret@gjernvand.dk

Husk miljøet, det er der vi henter det gode vand til dig.