GENERALFORSAMLING

Afholdes mandag den 25. april 2022 kl. 1900 i

GJERN KULTUR OG IDRÆTSCENTER

med følgende dagsorden:


1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse for 2019, 2020 og 2021

4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen

På valg er:

Esben Munch

Thomas Andersen

Preben Lerche Pedersen

(alle modtager genvalg)

7. Valg af revisor

8. Eventuelt


Hilsen til brugerne

BESTYRELSEN

Kontakt os:

Gjern Vandværk

Bjerrehave 7

8883 Gjern

Telefon nr. 86875293  Fax 86875752

kontoret@gjernvand.dk

Husk miljøet, det er der vi henter det gode vand til dig.