Udskiftning af vandmåler i Gjern

I 2023 bliver alle vandmålere udskiftet hos vores forbrugere, udskiftningen er til en nyere måletype med flere funktionaliteter, bla. er der fjern-aflæsning hvilket betyder at vi i vandværket kan fjern aflæse forbruget hos hver enkelt forbruger.

En af de store fordele ved den daglige måling er blandt andet at hvis vi registrer unormal højt forbrug, eks. ekstra stort forbrug over natten, kan det indikere utætheder i evt. skjulte installationer og vi har derved muligheden for at afhjælpe en større vandskade.

Alt data ved aflæsning er naturligvis godkendt af GDPR regler og helt fortrolige for vandværket.

Den årlige aflæsning af målere skal ligeledes ikke foretages af hver forbruger længere, dette medføre blandt andet en større besparing i vores administration.

Når måleren skal skiftes, bliver hver forbruger kontaktet skriftligt af KEMP & LAURITZEN, som er det firma vi har til at skifte målerne hos alle vores forbrugere i Gjern og oplandet til Gjern.