GENERALFORSAMLING

Afholdes mandag den 24. april 2023 kl. 1900 i

GJERN KULTUR OG IDRÆTSCENTER

med følgende dagsorden: (dagsorden er på vej)


1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskaber forelægges til godkendelse for 2022
4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Orientering om nye kunder fra Skannerup Vandværk
7. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen
På valg er: Henrik Gram-Poulsen og Bertel Ifversen
8. Valg af revisor
9. Eventuelt


Hilsen til brugerne

BESTYRELSEN

Kontakt os:

Gjern Vandværk

Bjerrehave 7

8883 Gjern

Telefon nr. 86875293  Fax 86875752

kontoret@gjernvand.dk

Husk miljøet, det er der vi henter det gode vand til dig.