Velkommen til Gjern Vandværks hjemmeside

GENERALFORSAMLING

Afholdes mandag den 24. april 2017 kl. 1900 i

GJERN KULTUR OG IDRÆTSCENTER

med følgende dagsorden:


1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen

På valg er:

Bertel Ifversen

Henrik Gram Poulsen

(alle modtager genvalg)

7. Valg af revisor

8. Eventuelt


Regnskab for 2016, og Budget for 2017, samt gældende Takstblad for 2017, kan ses på vandværkets  hjemmeside www.gjernvand.dk, eller afhentes / rekvireres på vandværkets kontor – tirsdage kl. 16-18.


Hilsen til brugerne

BESTYRELSEN