Velkommen til Gjern Vandværks hjemmeside

GENERALFORSAMLING

Afholdes mandag den 29. april 2019 kl. 1900 i

GJERN KULTUR OG IDRÆTSCENTER

med følgende dagsorden:


1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse.

5. Behandling af indkomne forslag.

Bestyrelsen ønsker drøftelse af opsparing til køb af fjern-aflæselige målere for 1.250.000,- kr.

Anslået ekstra udgift pr. husstand på 375 kr. årlig i 4 år, i alt 1500 kr.

6. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen.

På valg er:

Bertil Ifversen

Henrik Gram-Poulsen

(alle modtager genvalg)

7. Valg af revisor.

8. Eventuelt.


Regnskab for 2018, og Budget for 2019, samt gældende Takstblad for 2019, kan ses her på vandværkets hjemmeside eller det kan afhentes på vandværkets kontor – hver tirsdage kl. 16-18.


Hilsen til brugerne

BESTYRELSEN